Home » Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Program Wychowawczo-Profilaktyczny w roku szkolnym 2018/2019 PROGRAM

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 HARMONOGRAM.

Pismo Rady Rodziców skierowane do rodziców/opiekunów PISMO.

Dla rodziców

Wzór usprawiedliwienia nieobecności / zwolnienia z lekcji ucznia: wzór usprawiedliwienia