Home » Egzamin Gimnazjalny 2018

Egzamin Gimnazjalny 2018

Informacje dotyczące Egzaminu Gimnazjalnego w roku 2018 dostępne są na stronie: OKE KRAK??W  w zakładce Egzamin gimnazjalny.

 

Terminy przeprowadzania Egzaminów w roku szkolnym 2017/2018. HARMONOGRAM EGZAMINÓW.

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017/2018 KOMUNIKAT

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego w 2018 roku INFORMACJA.

Arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich ARKUSZE