Home » Egzamin Gimnazjalny 2019

Egzamin Gimnazjalny 2019

Informacje dotyczące Egzaminu Gimnazjalnego w roku 2018 dostępne są na stronie: OKE KRAKÓW  w zakładce Egzamin gimnazjalny.

 

Terminy przeprowadzania Egzaminów w roku szkolnym 2018/2019. HARMONOGRAM EGZAMINÓW.

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2018/2019 KOMUNIKAT

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego w 2019 roku INFORMACJA.

Arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich ARKUSZE