Bezpieczny powrót do szkoły – 10 zasad dla rodziców.

Bezpieczny powrót do szkoły – 10 zasad dla uczniów.

Inauguracja roku szkolnego 202/2021

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy udziałem we Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice o godzinie 8:00. Udział w Mszy Świętej jest dobrowolny i uzależniony od decyzji rodziców.

Na godzinę 9:00 zapraszamy do szkoły.

Uczniowie „zerówek” i klas pierwszych spotykają się na uroczystości na sali gimnastycznej. Każdemu uczniowi może (więcej…)

Odbiór podręczników szkolnych.

Drodzy rodzice,

prosimy o odbiór podręczników szkolnych według harmonogramu:

01 września 2020 r.

w godz. 8:30 – 10:30 – klasa I A i klasa I B

w godz. 10:30 – 14:00 – klasy: II A, II B, II C, III A, III B

Rodzice, którzy w tych godzinach nie mogą odebrać podręczników mogą się zgłosić 02 września 2020 r. od godz. 7:00.

Podręczniki dla uczniów klas IV – VIII będą wydawane uczniom od 02 września 2020 r. od godz. 8:00 po uzgodnieniu z wychowawcami klas.

Świetlica i obiady w roku szkolnym 2020/2021

Drodzy rodzice,

informujemy, że w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie znajdują się druki wniosków na obiady i świetlicę na rok szkolny 202/2021. W celu zapobiegania dużym zgromadzeniom, bardzo prosimy o indywidualne pobieranie wniosków. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach 7:30 – 11:00. Druki można również pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Wnioski do pobrania w wersji elektronicznej:

Wniosek – ŚWIETLICA

Wniosek – OBIADY

Wykaz podręczników do zakupu przez rodziców na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice,

W linku zamieszczonym poniżej znajdziecie wykaz podręczników, które trzeba zakupić we własnym zakresie na rok szkolny 2020/2021.

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW

Uwaga uczniowie przyjęci do naszej szkoły!

Drodzy Rodzice przyjętych do naszej szkoły uczniów „zerówek” i klas pierwszych, prosimy o złożenie oświadczenia woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej nr 3. Formularze znajdują się w linkach poniżej.

Dziękujemy.

OŚWIADCZENIE WOLI – ZERÓWKI 

OŚWIADCZENIE WOLI – KL. I

 

Harmonogram uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26 czerwca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w małych grupach, których rozmieszczenie ilustruje tabela:

SALA GIMNASTYCZNA

KORYTARZ NA
II PIĘTRZE

900 – KLASY I

 
 

945 – KLASY VI

1030 – KLASY II

 
 

1115 – KLASY VII

1200 – KLASY III

 
 

1245 – KLASY IV, V

1330 – KLASY VIII

 

Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się zachowując bezpieczne odległości na miejsce spotkania. Po spotkaniu wychodzą:

– wyjściem na łączniku, jeżeli spotkanie miało miejsce na sali gimnastycznej;

– bocznym wyjściem (drzwi od strony przedszkola), jeżeli spotkanie miało miejsce na II piętrze.

W spotkaniu uczniów edukacji wczesnoszkolnej, wraz z dzieckiem może wziąć udział 1 rodzic/opiekun.

W spotkaniu uczniów klas IV – VIII mogą wziąć udział tylko uczniowie i rodzice zaproszeni do odbioru listów gratulacyjnych i podziękowań.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa nie zdecydujecie się Państwo na udział w uroczystości, świadectwo można będzie odebrać w sekretariacie szkoły w dniach 29 – 30 czerwca br. lub podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Odpisy za obiady.

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemii i zawieszeniem działalności szkoły informuję, iż odpisy za obiady za miesiąc marzec 2020 roku dla uczniów z klas „0” – VII zostaną przekazane na poczet opłaty za miesiąc wrzesień 2020 roku.

Informację o wysokości odpisu będzie można uzyskać u wychowawcy klasy.

Procedury dotyczące organizacji Egzaminu Ósmoklasisty 2020

W linku poniżej znajdują się wytyczne CKE, MEN i GIS oraz wewnątrzszkolne procedury dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. Bardzo proszę tegorocznych ósmoklasistów oraz ich rodziców/ opiekunów o zapoznanie się z treścią dokumentu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – PROCEDURY