Białe szaleństwo 2 „a”

Gdy wszystko pokrył biały, miękkich puch, a w uszy i w nosy szczypał lekko i zabawnie mróz  klasa 2 „a”  10 lutego wybrała się na  kulig do Jasionki.  (więcej…)

Rekrutacja do „Zerówek” 2021/2022

Spotkanie z rodzicami.

Drodzy Rodzice,

04 lutego 2021 r. odbędą się zdalne spotkania z wychowawcami klas, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2020/2021 za pośrednictwem aplikacji Teams.

o godz. 16:30 dla rodziców uczniów klas I – III

o godz. 17:30 dla rodziców uczniów klas IV – VIII

Zmiany terminu i godziny spotkania jest możliwy po uzgodnieniu z wychowawcą.

 

UWAGA! Nowy rozkład jazdy autobusu szkolnego.

W związku z powrotem do nauki stacjonarnej uczniów klas I – III zamieszczamy rozkład jazdy autobusu szkolnego.

ROZKŁAD JAZDY OD 18.01.2021 R.

Wesołych Świąt …

Do życzeń dołączamy kolędę w wykonaniu szkolnego zespołu Defekt

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12 ) i dedykowany młodym ludziom czat internetowy.

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychiczny:

 • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
 • dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem (więcej…)

Konsultacje dla uczniów klas 8.

Drodzy Rodzice i uczniowie,

Istnieje możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły. Z konsultacji mogą skorzystać uczniowie klas 8 w godzinach 15:00 – 16:00. W poniższym linku znajdziecie Państwo harmonogram konsultacji poszczególnych nauczycieli. Przed przyjściem na konsultacje, proszę o wcześniejszy kontakt z konkretnym nauczycielem w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa.

HARMONOGRAM

Informacja o obiadach.

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że uczniowie klas I-III od dnia 9 listopada 2020 r. przechodzą na naukę zdalną. W związku z powyższym bardzo prosimy o dokonanie wpłaty za obiady dziecka tylko za 4 dni w kwocie 16,00 zł do dnia 06.11.20 r. Uczniowie klas „zerowych” dokonują wpłaty za obiady w kwocie 76,00 zł do dnia 12.11.20 r.

Informacja dotycząca zdalnego nauczania.

Drodzy Rodzice,

W związku z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia zdalnego nauczania w klasach IV – VIII przekazujemy Państwu następujące informacje:

 1. Zdalne nauczanie w klasach IV – VIII prowadzone będzie zgodnie z planem lekcji.
 2. Do prowadzenia zdalnego nauczania będziemy wykorzystywać:
 • przede wszystkim platformę Microsoft Teams. Uczniowie otrzymali loginy i hasła do tej platformy. Instrukcja logowania znajduje się na stronie internetowej szkoły,
 • dziennik elektroniczny,
 • zintegrowaną platformę edukacyjną,
 • inne (komunikatory, aplikacje, platformy) zaproponowane przez nauczycieli.
 1. Obecność na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku elektronicznym.
 2. Zdalna praca uczniów będzie podlegała ocenie.
 3. Problemy i zapytania związane ze zdalnym nauczaniem proszę kierować do wychowawców oddziałów lub dyrektora szkoły (tel. 83 355 12 40, email: sekretariat@sp3parczew.pl).
 4. Uczniowie klas 0 – III uczęszczają do szkoły w trybie stacjonarnym. Dla tych uczniów nadal funkcjonuje świetlica szkolna oraz będą przygotowywane obiady.
 5. W związku z rosnącą liczbą zachorowań prosimy rodziców uczniów klas 0 – III o ograniczenie do minimum czasu pobytu Państwa w szkole (przyprowadzanie i odbieranie dzieci).

Nauka zdalna poprzez Teams z pakietu Office365

Od poniedziałku uczniowie klas IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

Każdy uczeń otrzymał login i hasło, które umożliwia zalogowanie się do serwisu internetowego pod adresem  https://www.office.com poprzez który mogą być prowadzone zajęcia. Poniżej zamieszczony jest poradnik, który ułatwia rozpoczęcie pracy z Office 365  oraz aplikacją Teams. Można również korzystać z wideoporadników, które zamieszczone zostały przez nauczycieli i trenerów, wykorzystujących Teams w swojej pracy. Zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

instrukcja dla ucznia – office 365