Harmonogram uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26 czerwca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w małych grupach, których rozmieszczenie ilustruje tabela:

SALA GIMNASTYCZNA

KORYTARZ NA
II PIĘTRZE

900 – KLASY I

 
 

945 – KLASY VI

1030 – KLASY II

 
 

1115 – KLASY VII

1200 – KLASY III

 
 

1245 – KLASY IV, V

1330 – KLASY VIII

 

Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się zachowując bezpieczne odległości na miejsce spotkania. Po spotkaniu wychodzą:

– wyjściem na łączniku, jeżeli spotkanie miało miejsce na sali gimnastycznej;

– bocznym wyjściem (drzwi od strony przedszkola), jeżeli spotkanie miało miejsce na II piętrze.

W spotkaniu uczniów edukacji wczesnoszkolnej, wraz z dzieckiem może wziąć udział 1 rodzic/opiekun.

W spotkaniu uczniów klas IV – VIII mogą wziąć udział tylko uczniowie i rodzice zaproszeni do odbioru listów gratulacyjnych i podziękowań.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa nie zdecydujecie się Państwo na udział w uroczystości, świadectwo można będzie odebrać w sekretariacie szkoły w dniach 29 – 30 czerwca br. lub podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Odpisy za obiady.

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemii i zawieszeniem działalności szkoły informuję, iż odpisy za obiady za miesiąc marzec 2020 roku dla uczniów z klas „0” – VII zostaną przekazane na poczet opłaty za miesiąc wrzesień 2020 roku.

Informację o wysokości odpisu będzie można uzyskać u wychowawcy klasy.

Procedury dotyczące organizacji Egzaminu Ósmoklasisty 2020

W linku poniżej znajdują się wytyczne CKE, MEN i GIS oraz wewnątrzszkolne procedury dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. Bardzo proszę tegorocznych ósmoklasistów oraz ich rodziców/ opiekunów o zapoznanie się z treścią dokumentu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – PROCEDURY

Uwaga dojeżdżający!

Wzorem lat ubiegłych rodzice/ opiekunowie uczniów korzystających z dowozu autobusem szkolnym są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia oraz zamówienia na bilet miesięczny. Druki te można pobrać klikając na link poniżej.

Oświadczenie i zamówienie na bilet miesięczny. 

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej.

W linku poniżej znajdziecie harmonogram oddawania podręczników szkolnych i książek do szkolnej biblioteki. Bardzo prosimy o zwrot książek w wyznaczonym dniu i godzinie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK

Plan konsultacji na terenie szkoły od 01 czerwca 2020 r.

Od 01 czerwca 2020 r. ruszają konsultacje dla uczniów na terenie szkoły. Plan konsultacji dla klas IV – VII znajduje się w linku poniżej. W dalszym ciągu obowiązuje harmonogram dla klas VIII.

Drodzy Rodzice,

Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacji konsultacji prosimy, aby kontaktować się za pośrednictwem dziennika elektronicznego (lub w inny sposób) z nauczycielami, do których Państwa dziecko wybiera się na konsultacje.

PLAN KONSULTACJI

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII

Proszę Państwa,

od 25 maja 2020 r. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas VIII. W linku zamieszczonym poniżej znajdują się szczegółowe informacje godzin konsultacji, sal i nauczycieli.

HARMONOGRAM

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z wystąpieniem COVID – 19

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej częściowo przywrócono działalność placówek szkolnych. W związku z tym zostały wprowadzone specjalne Procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły podczas przebywania na jej terenie. Proszę o zapoznanie się z tymi procedurami. Treść znajdziecie Państwo w poniżej zamieszczonym linku:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PARCZEWIE

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie

Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. 

I LO w Parczewie zaprasza …

 

FILM PROMOCYJNY