Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie:

 

Przewodniczący:

Dariusz Kutyma

Zastępca Przewodniczącego:

Agnieszka Kieler-Junak

Zastępca Przewodniczącego:

Zbigniew Słowik

Sekretarz:

Beata Lipińska

 

Skarbnik:

Bożena Dąbrowska

 

Członek zarządu:

Ewa Michno

 

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Anna Kryszeń
Tomasz Dominik
Grażyna Matejuk
Monika Biernacka
Marta Tymosiewicz-Wójcik
Wioleta Szczygielska
Monika Czarnacka
Anna Głowala
Bożena Kowalczuk
Adam Ściuba
Renata Golanko
Katarzyna Romańczuk
Justyna Wierzchowska
Katarzyna Kaszlikowska

Plan pracy RADY RODZICÓW  w roku szkolnym 2017/2018 – plan_pracy_2017-2018

Informacje dla Rodziców – rok szkolny 2017/2018

Uchwała – wysokości składki wpłacanej na Radę Rodziców, oraz słowa skierowane do rodziców i opiekunów.(wrzesień 2017r.) 

Ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 28,00 zł.

List firmy AXA skierowany do rodziców/opiekunów

OFERTA firmy AXA na rok 2017/2018

Tabela Świadczeń firmy AXA

OPŁATA ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYNOSI:   30 zł

 

 

KONTO RADY RODZICÓW

BANK SPOŁDZIELCZY W PARCZEWIE

24 8042 0006 0000 0518 2000 0010