Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie:

 

Przewodniczący:

Agnieszka Sternik

Zastępca Przewodniczącego:

Sekretarz:

Skarbnik:

Członek zarządu:

Informacje dla rodziców – rok szkolny 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Informacje dla Rodziców – rok szkolny 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Pismo Rady Rodziców

Ogólne warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020

 

Ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 32 zł.

 

OPŁATA ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WYNOSI:   40 zł

 

 

KONTO RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W PARCZEWIE

24 8042 0006 0000 0518 2000 0010