Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

W dniu 9 września 2021 r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców na rok szk. 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie:

Przewodniczący:

Andrzej Kowalczyk

(tel. 535 712 918)

Zastępca Przewodniczącego:

Paweł Matwiej

Sekretarz:

Edyta Adamowicz

Skarbnik:

Elżbieta Brzozowska

Członek zarządu:

Jarosław Walczyna

Informacje dla rodziców – rok szkolny 2021/2022

Ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 28 zł za pierwsze dziecko, drugie i kolejne 14 zł.

OPŁATA ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 WYNOSI:   40 zł

KONTO RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W PARCZEWIE

24 8042 0006 0000 0518 2000 0010

Rada Rodziców serdecznie dziękuje za wpłaty w minionym roku szkolnym.