Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie:

 

Przewodniczący:

Edyta Markowska

Zastępca Przewodniczącego:

Agnieszka Kieler

Sekretarz:

Sylwia Alikowska

Skarbnik:

Elżbieta Brzozowska

Członek zarządu:

Barbara Bloch

Informacje dla Rodziców – rok szkolny 2018/2019

Pismo skierowanie do Rodziców na rok szkolny 2018-2019

 

Ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 32,00 zł.

 

OPŁATA ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WYNOSI:   40 zł

 

 

KONTO RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W PARCZEWIE

24 8042 0006 0000 0518 2000 0010