Home » REKRUTACJA – 2019/20

REKRUTACJA – 2019/20

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły
w Parczewie informuje, że w dniach: 01.03.2019 r. – 29.03.2019 r.

odbędzie się postępowanie rekrutacyjne
do oddziału przedszkolnego – „zerówki” – na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski należy pobierać i składać w sekretariacie szkoły

w godzinach 8.00 – 15.30

Zapraszamy na stronę internetową: www.sp3parczew.pl – również można pobrać wniosek do „zerówki”

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:   ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996)

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek przyjęcia, niż wolnych miejsc w szkole przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria  ustawowe :

  • wielodzietność rodziny;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria samorządowe w oddziale przedszkolnym:

1)   dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług szkoły.

 

WNIOSEK do pobrania i wydrukowania samodzielnie – WNIOSEK

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych „zerówek” w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Parczew na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia 63/19 Burmistrza Parczewa z dnia 25 lutego 2019 r.

 

L.p. Czynność Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1 marca 2019 r.
do 29 marca 2019 r.
od 6 maja 2019 r.
do 17 maja 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.
20t ust. 7 ustawy
do 5 kwietnia 2019 r. do 22 maja 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 kwietnia 2019 r. 23 maja 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 15 kwietnia 2019 r.
do 19 kwietnia 2019 r.
od 23 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
26 kwietnia 2019 r. 5 czerwca 2019 r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
DO KLAS:  I, IV i VII ROZPOCZNIE SIĘ OD 1 KWIETNIA 2019 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i naboru – 2019-2020

Zgłoszenie do szkoły – klasa I dzieci z obwodu