Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 Małgorzata Sonczuk 

2. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Lena Wilczyńska – zastępca przewodniczącej,

Lena Kowalczuk – skarbnik,

Wiktoria Borysiewicz – sekretarz,

Karolina Ostap – kronikarz,