Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

1. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego:

 Oliwia Przekora

2. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Paulina Niechwedowicz – zastępca przewodniczącej,

Aurelia Łukaszek – skarbnik, sekretarz, przewodnicząca sekcji porządkowej,

Oliwia Haplicznik – kronikarz,

Maja Szczepaniuk – przewodnicząca sekcji plastycznej.