Home » 2017

Yearly Archives: 2017

Życzenia Bożonarodzeniowe

Informacje dla Rodziców oraz uczniów

W dniu 25.01.2018 r. w budynku szkolnym ma się odbyć zabawa choinkowa, podczas której zostaną wręczone przez Mikołaja paczki dla wszystkich uczniów ze szkoły. Oprawę muzyczną zapewni DJ Kawka.

Dla uczniów z klas 0 – 4 choinka będzie w godzinach 14.30 – 17.30, natomiast dla uczniów klas 7 oraz II i III gimnazjum w godzinach
18.00 – 21.00. W trakcie trwania zabawy choinkowej będzie możliwość zrobienia zdjęcia z Mikołajem.

Dla dzieci spoza szkoły będzie możliwość zakupienia dodatkowych paczek w kwocie 20 zł. Pieniądze ze sprzedaży paczek zasilą konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3. Osoby zainteresowane kupnem paczki zgłaszają informację wychowawcom klas.

Przerwa świąteczna od nauki trwać będzie od 22.12.2017 r. do 1.01.2018 r., natomiast ferie zimowe będą od 29.01. do 9.02.2018 r.

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Dariusz Kutyma

Kulturalne Forum Młodzieży

WordPress Image Gallery Plugin

Dnia 24.11.2017 roku w Parczewskim Domu Kultury odbyło się Kulturalne Forum Młodzieży. (więcej…)

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

WordPress Image Gallery Plugin

We wtorek 19.12.2017r. w bibliotece szkolnej odby??o si? pasowanie uczni??w klas pierwszych na czytelnika biblioteki.

Wyniki III Og??lnopolskiego Konkursu Fotograficznego ,,Sleeveface z ksi???k??

Informujemy, ??e III Og??lnopolski Konkurs Fotograficzny ,,Sleeveface z ksi???k?? zosta?? rozstrzygni?ty. (więcej…)

Wyniki Og??lnopolskiej Olimpiady Mitologicznej

Dnia 14 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie zosta??a przeprowadzona Og??lnopolska Olimpiada Mitologiczna. (więcej…)

II Gminny Konkurs Kol?d i Pastora??ek

WordPress Image Gallery Plugin

Dnia 15.12.2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. ?w. Kr??lowej Jadwigi odby?? si?
II Gminny Przegl?d Kol?d i Pastora??ek. Nasza szko??a r??wnie?? bra??a udzia?? w tym wydarzeniu.

W kategorii 0-3 soli??ci
III miejsce zaj?li: Piesta Lena, Zuzanna Skowro??ska,Julia Furman,

W kategorii 0-3 duety
III miejsce zaj?li: Gabrysia Ochnik i Tymek Nowak.

W kategorii 4-7 soli??ci
I miejsce zaj???a Martyna Gom????ka
II miejsce zaj?li: Zuzanna Zegan i Aleks B??jko

Dzi?kujemy p. A. Ste?, p. A. Izdebskiej, p. A. Markowskiej i p. P. Gdeli za
przygotowanie.

Zuzia Zegan, Aleks B??jko.

W Pracowni ?w. Miko??aja

   

WordPress Image Gallery Plugin

W ??rod? 6 grudnia, sala zaj?? grupy OB zamieni??a si? w Pracowni? ?w. Miko??aja, a jej uczniowie w Elf??w. (więcej…)

PASOWANIE NA ZER??WIAKA

28.11.2017r. odby??a si? po raz pierwszy w naszej szkole bardzo wa??na uroczysto??? ?? PASOWANIE ZER??WKI. (więcej…)

Spotkanie z Ann? Nowak aktork? Teatru im J. Osterwy w Lublinie

WordPress Image Gallery Plugin

12 grudnia w naszej szkole go??cili??my pani? Ann? Nowak  aktork? Teatru im J. Osterwy w Lublinie. Aktorka urodzi??a si? w Lublinie. Wychowywa??a si? w artystycznej  rodzinie. (więcej…)