Home » 2017 » wrzesień

Monthly Archives: wrzesień 2017

Sukcesy strzelc??w w Mistrzostwach Powiatu w Milanowie

21 wrze??nia na strzelnicy w Milanowie odby??y si? Mistrzostwa Powiatu Parczewskiego w strzelaniu z karabinka sportowego o Puchar Starosty Parczewskiego. (więcej…)

Sukces dru??yny MDP z Parczewa

  W pi?tek 15.09.2017r. dru??yna MDP dziewcz?t z Parczewa wybra??a si? w d??ug? drog? by wzi?? udzia?? w zawodach Sportowo-Po??arniczych M??odzie??owych Dru??yn Po??arniczych w/g CTIF w Bydgoszczy.

(więcej…)

Obowi?zuj?cy plan lekcji dla wszystkich klas.

Plan lekcji dost?pny jest TUTAJ.

Broszura MEN skierowana do rodzic??w uczni??w

Broszura Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowana do rodzic??w uczni??w :“Co rodzic powinien wiedzie? w nowym roku szkolnym 2017/2018” ?

BROSZURA MEN