Home » 2017 » wrzesień » 19

Daily Archives: 19 września 2017

Sukces dru??yny MDP z Parczewa

  W pi?tek 15.09.2017r. dru??yna MDP dziewcz?t z Parczewa wybra??a si? w d??ug? drog? by wzi?? udzia?? w zawodach Sportowo-Po??arniczych M??odzie??owych Dru??yn Po??arniczych w/g CTIF w Bydgoszczy.

(więcej…)