Home » Bez kategorii » Sukcesy strzelc??w w Mistrzostwach Powiatu w Milanowie

Sukcesy strzelc??w w Mistrzostwach Powiatu w Milanowie

21 wrze??nia na strzelnicy w Milanowie odby??y si? Mistrzostwa Powiatu Parczewskiego w strzelaniu z karabinka sportowego o Puchar Starosty Parczewskiego.

Nasi uczniowie spisali si? bardzo dzielnie zgarniaj?c wszystkie trofea w swojej kategorii wiekowej. W rywalizacji indywidualnej 1m w??r??d dziewcz?t zaj???a Maja Trochunowicz , 2m Olga Go??acka a trzecie Sara Niemiec wszystkie z kl 3a. W??r??d ch??opc??w Im zaj??? Wro??ski Micha??-3f , IIm-Kurowski Adrian 3f,IIIm ??Tokarzewski Bartosz- 3a . W klasyfikacji dru??ynowej Im i Puchar Starosty wystrzela??a dru??yna w sk??adzie: Suchodolski Micha??, Chodacki Micha??, Wro??ski Micha??, Kurowski Adrian wszyscy kl 3f. II m zaj???a Dru??na w sk??adzie: Kowalski Piotr 3a, Go??acka Olga 3a, Leszczuk Kacper 3b, Nurzy??ski Filip 3b. Puchar za trzecie miejsce odebra??a dru??yna w sk??adzie: Tokarzewski Bartosz , Jastrz?bski Kamil, Zabielski Bartosz, ?ciuba Kacper wszyscy kl. 3a. W zawodach wzi???o udzia?? 14 uczni??w naszej szko??y. Strzelectwo do dodatkowa umiej?tno??? rozszerzaj?ca program przedmiotu edukacja dla bezpiecze??stwa. Podczas zawod??w m??odzie??? opiekowa?? si? Miros??aw Chmielarz.