Home » 2017 » październik

Monthly Archives: październik 2017

Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej – Szachy Dru??ynowe

W dniu 27.10.2017r. w Gr??dku Szlacheckim odby??y si? Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej – Szachy Dru??ynowe.

(więcej…)

?ladami Henryka Sienkiewicza…

WordPress Image Gallery Plugin

19 pa??dziernika uczniowie klasy 2 a wybrali si? na wycieczk? szlakiem Henryka Sienkiewicza. M??odzie?? zwiedzi??a ko??ci???? pw. ??w. Piotra i Paw??a w Okrzei ufundowany przez prababk? noblisty Teres? z Lelewel??w Cieciszowsk?, gdzie znajduje si? zabytkowa chrzcielnica oraz plafony ze scenami z ?Quo Vadis? i “Potopu”. (więcej…)

Lekkoatletyczne Igrzyska Orlika

WordPress Image Gallery Plugin

18 pa??dziernika  przy pi?knej pogodzie odby??a si? XV edycja Lekkoatletycznych Igrzysk Orlika. (więcej…)

Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej w pi??ce no??nej dziewcz?t

WordPress Image Gallery Plugin

W dniu 17.10.2017r. dru??yna dziewcz?t ze Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie  wzi???a udzia?? w Powiatowych Igrzyskach M??odzie??y Szkolnej  w pi??ce no??nej.

(więcej…)

Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej

W dniu 10.10.2017r. w D?bowej K??odzie odby??y si? Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej – Pi??ka no??na ch??opc??w.

(więcej…)

?wi?to Edukacji Narodowej

WordPress Image Gallery Plugin

Dnia 13 pa??dziernika 2017r. w naszej szkole obchodzili??my Dzie?? Edukacji Narodowej(więcej…)

Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej- Sztafetowe Biegi Prze??ajowe

29 wrze??nia w Zamo??ciu bardzo dobrze zaprezentowali si? nasi lekkoatleci.

(więcej…)

Mi?dzywojew??dzka Olimpiada Talent??w-lekka atletyka 2017 Zamo???

29 wrze??nia w Zamo??ciu bardzo dobrze zaprezentowali si? nasi lekkoatleci.

(więcej…)

Spotkanie z Alcybiadesem…

WordPress Image Gallery Plugin

Pierwszy raz w historii szko??y uczniowie mogli obejrze? prapremier? sztuki teatralnej… Akcja kultowej ksi???ki dla m??odzie??y Edmunda Niziurskiego z 1961 roku, rozgrywa si? na szkolnych korytarzach. (więcej…)

Ksi???ka z dedykacj?

WordPress Image Gallery Plugin

K?cik, a w nim na p????ce le???ce ksi???ki z dedykacjami, autografam, zdj?ciami… to w??a??nie znajdujemy w bibliotece Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie. (więcej…)