Home » Bez kategorii » XIV Bieg Jagiello??ski

XIV Bieg Jagiello??ski

W dniu 29.09.2017r. na stadionie MOSiR w Parczewie odby?? si? XIV Bieg Jagiello??ski.

M??odzie?? ze Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie startowa??a na dystansie 600m (dziewcz?ta) i 1000m (ch??opcy). Celem biegu by??o uczczenie patrona szko??y i popularyzacja biegania w??r??d uczni??w. Zawody przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: p. Urszula Czarnacka i p. Antoni Izdebski. Zdj?cia wykonywa??a Maja Trochunowicz. Dzi?kujemy ch??opcom z klasy 3B za pomoc w przygotowaniu trasy biegu. Dzi?kujemy dziewcz?tom z klasy 3A za pomoc w s?dziowaniu zawod??w. Dzi?kujemy m??odzie??y za sportow? postaw? podczas biegu a kibicom za doping. Zawodnicy kt??rzy zaj?li I, II lub III miejsce w danej kategorii wiekowej otrzymali medale. Nagrody sponsorowa??a Rada Rodzic??w przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie. Dzi?kujemy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom biegu.

Wyniki biegu:
Klasy VII dz.

1. W??jcik Weronika
2. Walenciuk Klaudia
3. Zegan Zuzanna

Klasy VII ch??.
1. Mazurek Sebastian
2. Kot Piotr
3. ??ukowski Oskar
4. Izdebski Pawe??
5. Waszczuk Jakub
6. Dyba??a Kacper
7. Namirowski Bart??omiej
8. Krzewski Maciej
9. Skowronek Dominik
10. B??jko Aleks
11. Niewiadoski Maciej

Klasy II dz.
1. Dawidek Zuzanna 2. Szymaniak Amelia
3. Trubalska Ewelina

Klasy II ch??.
1. Musiej Erwin

Klasy III dz.
1. Go??acka Olga
2. Turek Julia
3. Trubalska Marta
4. Chlebik Patrycja
5. Chlebik Dominika
6. Wojciechowska Martyna

Klasy III ch??.
1. Krzewski Jakub
2. Nurzy??ski Filip
3. Serwin Kacper
4. Wierciszewski Adrian
5. Izdebski Micha??
6. Czech Patryk
7. Kunaszyk Norbert
8. Daciuk Igor
9. Gaj Damian

A. Izdebski