Home » 2017 » październik » 10

Daily Archives: 10 października 2017

Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej- Sztafetowe Biegi Prze??ajowe

29 wrze??nia w Zamo??ciu bardzo dobrze zaprezentowali si? nasi lekkoatleci.

(więcej…)

Mi?dzywojew??dzka Olimpiada Talent??w-lekka atletyka 2017 Zamo???

29 wrze??nia w Zamo??ciu bardzo dobrze zaprezentowali si? nasi lekkoatleci.

(więcej…)

Spotkanie z Alcybiadesem…

WordPress Image Gallery Plugin

Pierwszy raz w historii szko??y uczniowie mogli obejrze? prapremier? sztuki teatralnej… Akcja kultowej ksi???ki dla m??odzie??y Edmunda Niziurskiego z 1961 roku, rozgrywa si? na szkolnych korytarzach. (więcej…)

Ksi???ka z dedykacj?

WordPress Image Gallery Plugin

K?cik, a w nim na p????ce le???ce ksi???ki z dedykacjami, autografam, zdj?ciami… to w??a??nie znajdujemy w bibliotece Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie. (więcej…)

Festiwal Trzech Kultur we W??odawie

WordPress Image Gallery Plugin

W dniach 22-24 wrze??nia 2017 r. odby??a si? XVIII edycja Festiwalu Trzech Kultur we W??odawie. (więcej…)

Wilno

WordPress Image Gallery Plugin

Wilno

Szlakiem Mickiewicza, S??owackiego i Ga??czy??skiego

WordPress Image Gallery Plugin

Wilno to idealne miejsce na wrze??niow? wycieczk?. R????norodno??? architektury i mn??stwo atrakcji, pi?kne pejza??e i ziele?? przyrody. (więcej…)

Ksi???kowe nowo??ci w bibliotece

WordPress Image Gallery Plugin

Nowo??ci ksi???kowe.