Home » Bez kategorii » Festiwal Trzech Kultur we W??odawie

Festiwal Trzech Kultur we W??odawie

W dniach 22-24 wrze??nia 2017 r. odby??a si? XVIII edycja Festiwalu Trzech Kultur we W??odawie. To na czas Festiwalu miasto sta??o si? miejscem magicznym, wyj?tkowym, ??y??o wielokulturowo??ci? oraz wyobra??ni? uczestnik??w. Uczniowie dzi?ki wyjazdowi poznali niezwyk??o??? tego miasta, uczestniczyli w wielu koncertach oraz spotkaniach. Poznali mi?dzy innymi: Artura Barcisia, Macieja P????toraka, El??biet? Borkowsk?, Renat? Popiel oraz uczestniczyli w niezwyk??ych koncertach Renaty Przemyk, Bum Bum, Neoklez, Kroke… Te spotkania oraz autografy pozosta??y na zawsze w pami?ci.

Opiekun: Witold Jakubas