Home » Bez kategorii » Ksi???ka z dedykacj?

Ksi???ka z dedykacj?

WordPress Image Gallery Plugin

K?cik, a w nim na p????ce le???ce ksi???ki z dedykacjami, autografam, zdj?ciami… to w??a??nie znajdujemy w bibliotece Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie. Zaczynaj?c od dedykacji,  kt??ra pojawia si? na powy??szym zdj?ciu, przyjrzyjmy si? kilku wyj?tkowo ciekawym, pomys??owym lub po prostu wzruszaj?cym dedykacjom. A autograf… czym jest dla mnie, a niezwyk??e zdj?cie ze ??miesznym wpisem Kasdepke… Zapraszamy do czytelni – p. Z.Zaj?czkowska i p. W.Jakubas.

Popup Plugin