Home » Bez kategorii » Spotkanie z Alcybiadesem…

Spotkanie z Alcybiadesem…

WordPress Image Gallery Plugin

Pierwszy raz w historii szko??y uczniowie mogli obejrze? prapremier? sztuki teatralnej… Akcja kultowej ksi???ki dla m??odzie??y Edmunda Niziurskiego z 1961 roku, rozgrywa si? na szkolnych korytarzach. Od tamtej pory zmieni?? si? system nauczania, program, nauczyciele, uczniowie, czasy si? zmieni??y. Niezmienna pozosta??a odwieczna wojna mi?dzy nauczycielami a uczniami. Jak odwlec sprawdzian z polskiego? Jak przetrwa? histori? i chemi?? Ka??dy nauczyciel ma swoj? pi?t? Achillesow?, s??abo???, kt??r? wystarczy pozna? a potem realizowa? SPOS??B. Akcja przedstawienia Piotra Ratajczaka i Piotra Rowickiego zostaje przeniesiona do czas??w wsp????czesnych, do jednej z lubelskich szk????, w spektaklu pojawia si? Parczew….  bohaterami s? dziewczyny: Ciamcia i S??aba oraz ch??opcy: Zas?pa i P?dzel. To w??a??nie oni pr??buj? zdoby? spos??b na historyka zwanego Alcybiadesem i powstrzyma? szalone edukacyjne zap?dy cia??a pedagogicznego. Niezwyk??a przygoda spotka??a uczni??w 6 pa??dziernika 2017r. w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie. Opiekunowie: p.p.M. Suchorab, Z.Zaj?czkowska, G.Lis, W. Jakubas.