Home » Bez kategorii » Lekkoatletyczne Igrzyska Orlika

Lekkoatletyczne Igrzyska Orlika

WordPress Image Gallery Plugin

18 pa??dziernika  przy pi?knej pogodzie odby??a si? XV edycja Lekkoatletycznych Igrzysk Orlika. Na  obiektach sportowych Szko??y Podstawowej nr 3 przeprowadzono cztery konkurencje: biegi na 60m i 400m, skok w dal oraz pchni?cie kul?. S?dziami zawod??w byli nauczyciele w-f: Urszula Czarnacka- pchni?cie kul?, Ryszard Matysiewicz- skok w dal, Antoni  Izdebski, Hubert Golecki, Anna Janczewska, Miros??aw Chmielarz ?? komisja biegowa. Najlepsi zawodnicy zostali  udekorowani medalami  zakupionymi dzi?ki wsparciu Miejskiego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Parczewie. Gratulujemy  startuj?cym  sportowej postawy  i zach?camy wszystkich uczni??w i nauczycieli do aktywnego sp?dzania  czasu wolnego.

 

Komunikat ko??cowy

XV Lekkoatletycznych Igrzysk Orlika

 

 

60m

kl II dz

1m       Wo??owik Marcelina               kl. 2c   9,00

2m       Szymaniak Amelia                  kl. 2c   9,75

kl III dz

1m       Turek Julia                              kl. 3e   9,11

2m       Go??acka Olga                         kl. 3a   9,16

3m       Muszy??ska Martyna               kl. 3a   9,50

4m       Chlebik Patrycja                     kl. 3e   9,70

5m       Walczyna Weronika               kl. 3e   9,99

6m       Ochnik Marcelina                  kl. 3e   10,57

kl VII ch??

1m       Hulajko Maksymilian             kl. 7b   8,86

2m       Izdebski Pawe??                        kl. 7a   10,21

3m       Waszczuk Jakub                      kl. 7a   10,70

4m       B??jko Aleks                             kl. 7a   11,89

kl II ch??

1m       Dzi?cio?? Kacper                      kl. 2f    8,23

2m       Panasiuk Mi??osz                     kl.2c    8,36

3m       Klamczy??ski Grzegorz           kl. 2c   8,65

3m       Kostrzewicz Kacper                kl.2f     8,65

5m       ?u?ko Filip                              kl.2f     8,73

6m       Ko??cian Micha??                       kl. 2a   8,75

7m       Kami??ski Damian                   kl. 2f    8,85

7m       Kruk Szymon                           kl. 2f    8,85

9m       Piotrowski Oskar                    kl. 2c   9,01

10m     Bogusz Hubert                        kl.2a    9,26

400m

kl II dz

1m       Wo??owik Marcelina                   kl. 2c   1:36,52

2m       Dawidek Zuzanna                   kl. 2c   1:38,18

3m       Szymaniak Amelia                  kl. 2c   1:41,16

kl III dz

1m       Turek Julia                              kl. 3e   1:36,49

2m       Go??acka Olga                         kl. 3a   1:36,94

3m       Trubalska Marta                    kl. 3f    1:43,49

4m       Walczyna Weronika               kl.3e    1:43,75

5m       Ochnik Marcelina                  kl. 3e   1:44,97

kl VII ch??

1m       Hulajko Maksymilian             kl.7b    1:16,34

2m       ??ukowski Oskar                      kl.7b    1:17,42

3m       Izdebski Pawe??                        kl. 7a   1:20,56

4m       Chomicz Hubert                     kl. 7b   1:21,90

5m       Rudnicki Filip                          kl. 7b   1:25,63

6m       Fr?cek Dominik                      kl. 7b   1:29,93

7m       Skowronek Dominik               kl. 7b   1:33,79

8m       Waszczuk Jakub                      kl. 7a   1:39,84

9m       B??jko Aleks                             kl. 7a   1:51,58

kl II ch??

1m       Klamczy??ski Grzegorz           kl. 2c   1:08,49

2m       Dzi?cio?? Kacper                      kl. 2f    1:09,74

3m       ?u?ko Filip                              kl. 2f    1:10,03

4m       Panasiuk Mi??osz                     kl. 2f    1:11,43

5m       Izdebski Micha??                      kl. 3f    1:13,46

6m       Kami??ski Damian                   kl. 2f    1:14,33

7m       Ko??cian Micha??                       kl. 2a   1:15,36

8m       Kruk Szymon                           kl. 2f    1:18,52

9m       Kostrzewicz Kacper                kl. 2f    1:21,58

10m     Piotrowicz Oskar                    kl. 2c   1:22,13

11m     Bogusz Hubert                        kl. 2a   1:38,64

kl III ch??

1m       Kurowski Kacper                    kl. 3f    1:08,91

2m       Kotiuk Mateusz                      kl. 3f    1:09,86

3m       ??ienkiewicz Kacper                kl. 3e   1:10,32

4m       Krzewski Jakub                       kl. 3b   1:11,99

5m       Chodacki Micha??                    kl. 3f    1:14,05

6m       Abramczuk Damian               kl. 3c   1:15,86

7m       Dro??d?? Micha??                         kl. 3c   1:18,65

Skok w dal

kl II dz

1m       Wo??owik Marcelina               kl. 2c   4,30

2m       Dawidek Zuzanna                   kl. 2c   3,85

3m       Szymaniak Amelia                  kl. 2c   3,82

 

kl III dz

1m       Chlebik Patrycja                     kl. 3c   4,20

2m       Czarnacka Gabriela               kl. 3d   3,98

3m       Turek Julia                              kl. 3e   3,82

4m       Sawczuk Dorota                     kl. 3d   3,81

5m       Trubalska Marta                    kl. 3f    3,60

6m       Ochnik Marcelina                  kl. 3e   3,56

7m       ?wirska Marika                      kl. 3e   3,26

kl VII ch??

1m       Hulajko Maksymilian             kl.7b    4,55

2m       Skowronek Dominik               kl. 7b   3,66

3m       Waszczuk Jakub                      kl. 7a   3,60

4m       Izdebski Pawe??                        kl. 7a   3,49

5m       B??jko Aleks                             kl. 7a   3,48

kl II ch??

1m       Dzi?cio?? Kacper                      kl. 2f    5,25

2m       Panasiuk Mi??osz                     kl. 2c   4,84

3m       Kami??ski Damian                   kl. 2f    4,67

4m       ?ucko Filip                              kl. 2f    4,65

5m       Ko??cian Micha??                       kl. 2a   4,46

6m       Bogusz Hubert                        kl. 2a   4,44

7m       Kostrzewicz Kacper                kl. 2f    4,40

kl III ch??

1m       Lichtarski Jakub                      kl. 7a   5,71

2m       Kurowski Adrian                     kl. 3f    5,33

3m       Serwin Kacper                       kl. 3c   5,08

4m       ??ienkiewicz Kacper                kl. 3e   4,80

5m       Abramiuk Bartosz                  kl. 3f    4,76

6m       Chodacki Micha??                    kl. 3f    4,45

7m       Wro??ski Micha??                      kl. 3f    4,42

Pchni?cie kul?  3 kg

kl II dz

1m       Szymaniak Amelia                  kl. 2c   7,00

2m       Hryciuk Daria                         kl. 2f    6,38

 kl III dz          

1m       Niemiec Sara                         kl. 3a   6,45

2m       Go??acka Olga                         kl.3a    6,40

3m       Bobruk Dominika                   kl. 3d   6,14

4m       Muszy??ska Martyna               kl.3a    5,83

5m       Kunaszyk Ma??gorzata             kl. 3d   5,77

6m       Trubalska Marta                    kl. 3f    5,63

7m       ?wirska Marika                      kl. 3e   5,17

8m       Trochunowicz Maja               kl. 3a   3,93

Pchni?cie kul? 5kg

kl VII ch??

1m       Hulajko Maksymilian             kl. 7b   6,00

2m       Waszczuk Jakub                      kl. 7a   3,92

3m       B??jko Aleks                             kl. 7a   3,82

 kl II ch??

1m       Stryczek Marcin                     kl. 2f    9,07

2m       Ko??cian Micha??                       kl. 2a   8,36

3m       Dzi?cio?? Kacper                      kl. 2f    7,75

4m       Czury??o Hubert                       kl. 2f    6,22

5m       Bogusz Hubert                        kl. 2a   5,03

kl III ch??

1m       Kotiuk Mateusz                      kl. 3f    8,32

2m       Kurowski Adrian                     kl. 3f    8,28

3m       Dro??d?? Micha??                        kl. 3c   7,75

4m       Haponiuk Jakub                      kl. 3c   7,65

5m       Sysiak Patryk                          kl. 2d   7,46

6m       Abramczuk Damian               kl. 3c   6,21