Home » Bez kategorii » Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej w pi??ce no??nej dziewcz?t

Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej w pi??ce no??nej dziewcz?t

WordPress Image Gallery Plugin

W dniu 17.10.2017r. dru??yna dziewcz?t ze Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie  wzi???a udzia?? w Powiatowych Igrzyskach M??odzie??y Szkolnej  w pi??ce no??nej.

Opiekunem zawodniczek by?? p. Antoni Izdebski.

Turniej odby?? si? na ,, Orliku? przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y  w Parczewie. Startowa??y w nim nast?puj?ce dru??yny: SP3 Parczewa, SP1 Parczew,   SP Podedw??rze, SP Jab??o??.

Zawody otworzy?? dyrektor Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie  p .Andrzej Turowski ??ycz?c wszystkim sportowej rywalizacji i osi?gni?cia jak najlepszych wynik??w. Turniej s?dziowali w-ce przewodnicz?cy PSZS  p. Andrzej Hulajko  i p. Pawe?? Grelik. Dru??yny zagra??y systemem ka??dy z ka??dym. Czas gry 2×7.5 min z przerw? 5 min. Na boisku w jednej dru??ynie gra??o 6 zawodniczek.

Komunikat ko??cowy:

 1. SP1 Parczew ?? SP Jab??o?? 0 : 1
 2. SP Podedw??rze ?? SP3 Parczew 0 : 2
 3. SP3 Parczew – SP1 Parczew  2 : 0
 4. SP Jab??o?? – SP Podedw??rze 1 : 0
 5. SP1 Parczew – SP Podedw??rze 1 : 0
 6. SP3 Parczew – SP Jab??o?? 0 : 2

Tabela ko??cowa

 1. SP Jab??o?? ?? 9 pkt. bramki 4 : 0
 2. SP3 Parczew ?? 6 pkt. bramki 4 : 0
 3. SP1 Parczew ?? 3 pkt. bramki 1 : 3
 4. SP Podedw??rze ?? 0 pkt. bramki 0 :4

Awans do ? Fina??u Wojew??dzkiego wywalczy??a dru??yna dziewcz?t ze Szko??y Podstawowej w Jab??oniu. Brawo! Gratulacje! Na zako??czenie turnieju w-ce przewodnicz?cy PSZS  p. Andrzej Hulajko wr?czy??  zwyci?zcom puchar oraz dru??ynom dyplomy ufundowane przez PSZS w Parczewie.

Bramki zdoby??y:

 1. Wiktoria Przekorzy??ska – 3 2. Weronika W??jcik  – 1

Kapitanem naszej dru??yny by??a Wiktoria Przekorzy??ska.

Obs??uga foto ?? Marika ?wirska.

 

Dziewcz?ta wyst?pi??y w sk??adzie:

 1. Wiktoria Przekorzy??ska
 2. Gabriela Czarnacka
 3. Olga Go??acka
 4. Marcelina Ochnik
 5. Sara Niemiec
 6. Julia Turek
 7. Zuzanna Kochan
 8. Katarzyna Kuflowska
 9. Weronika W??jcik

A. Izdebski

WordPress PopUp Plugin