Home » Bez kategorii » Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej w pi??ce no??nej dziewcz?t

Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej w pi??ce no??nej dziewcz?t

WordPress Image Gallery Plugin

W dniu 17.10.2017r. dru??yna dziewcz?t ze Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie  wzi???a udzia?? w Powiatowych Igrzyskach M??odzie??y Szkolnej  w pi??ce no??nej.

Opiekunem zawodniczek by?? p. Antoni Izdebski.

Turniej odby?? si? na ,, Orliku? przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y  w Parczewie. Startowa??y w nim nast?puj?ce dru??yny: SP3 Parczewa, SP1 Parczew,   SP Podedw??rze, SP Jab??o??.

Zawody otworzy?? dyrektor Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie  p .Andrzej Turowski ??ycz?c wszystkim sportowej rywalizacji i osi?gni?cia jak najlepszych wynik??w. Turniej s?dziowali w-ce przewodnicz?cy PSZS  p. Andrzej Hulajko  i p. Pawe?? Grelik. Dru??yny zagra??y systemem ka??dy z ka??dym. Czas gry 2×7.5 min z przerw? 5 min. Na boisku w jednej dru??ynie gra??o 6 zawodniczek.

Komunikat ko??cowy:

 1. SP1 Parczew ?? SP Jab??o?? 0 : 1
 2. SP Podedw??rze ?? SP3 Parczew 0 : 2
 3. SP3 Parczew – SP1 Parczew  2 : 0
 4. SP Jab??o?? – SP Podedw??rze 1 : 0
 5. SP1 Parczew – SP Podedw??rze 1 : 0
 6. SP3 Parczew – SP Jab??o?? 0 : 2

Tabela ko??cowa

 1. SP Jab??o?? ?? 9 pkt. bramki 4 : 0
 2. SP3 Parczew ?? 6 pkt. bramki 4 : 0
 3. SP1 Parczew ?? 3 pkt. bramki 1 : 3
 4. SP Podedw??rze ?? 0 pkt. bramki 0 :4

Awans do ? Fina??u Wojew??dzkiego wywalczy??a dru??yna dziewcz?t ze Szko??y Podstawowej w Jab??oniu. Brawo! Gratulacje! Na zako??czenie turnieju w-ce przewodnicz?cy PSZS  p. Andrzej Hulajko wr?czy??  zwyci?zcom puchar oraz dru??ynom dyplomy ufundowane przez PSZS w Parczewie.

Bramki zdoby??y:

 1. Wiktoria Przekorzy??ska – 3 2. Weronika W??jcik  – 1

Kapitanem naszej dru??yny by??a Wiktoria Przekorzy??ska.

Obs??uga foto ?? Marika ?wirska.

 

Dziewcz?ta wyst?pi??y w sk??adzie:

 1. Wiktoria Przekorzy??ska
 2. Gabriela Czarnacka
 3. Olga Go??acka
 4. Marcelina Ochnik
 5. Sara Niemiec
 6. Julia Turek
 7. Zuzanna Kochan
 8. Katarzyna Kuflowska
 9. Weronika W??jcik

A. Izdebski