Home » Bez kategorii » Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej

Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej

W dniu 10.10.2017r. w D?bowej K??odzie odby??y si? Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej – Pi??ka no??na ch??opc??w.

W rozgrywkach udzia?? wzi???y nast?puj?ce dru??yny:

 1. SP3 Parczew
 2. SP1 Parczew
 3. SP Siemie??
 4. SP Podedw??rze
 5. SP D?bowa K??oda
 6. SP Jab??o??
 7. SP G???.

Sk??ad zespo??u z naszej szko??y:

 1. Chilimoniuk Marcin
 2. Kami??ski Damian
 3. Kruk Szymon
 4. Krzewski Jakub
 5. Kurowski Adrian
 6. Lichtarski Jakub
 7. Murzy??ski Filip
 8. Panasiuk Mi??osz
 9. Piskorski Krystian
 10. ?ciuba Kacper

Nasi Zawodnicy w Igrzyskach zaj?li I miejsce.

Opiekun – Ryszard Matysiewicz.