Home » Bez kategorii » ?ladami Henryka Sienkiewicza…

?ladami Henryka Sienkiewicza…

WordPress Image Gallery Plugin

19 pa??dziernika uczniowie klasy 2 a wybrali si? na wycieczk? szlakiem Henryka Sienkiewicza. M??odzie?? zwiedzi??a ko??ci???? pw. ??w. Piotra i Paw??a w Okrzei ufundowany przez prababk? noblisty Teres? z Lelewel??w Cieciszowsk?, gdzie znajduje si? zabytkowa chrzcielnica oraz plafony ze scenami z ?Quo Vadis? i “Potopu”. Uczniowie w ciszy i skupieniu odwiedzili r??wnie?? cmentarz parafialny, gdzie pochowana jest matka Henryka Sienkiewicza ?? Stefania z Cieciszowskich. W programie wycieczki nie zabrak??o r??wnie?? w?dr??wki na kopiec usypany na cze??? pisarza w latach 1932 – 1938, gdzie na szczycie znajduje si? popiersie pisarza z bia??ego marmuru. Wysoko??? nie zniech?ci??a uczestnik??w wyprawy do podziwiania pi?knych widok??w. Uczniowie zwiedzili r??wnie?? dworek rodzinny Henryka Sienkiewicza, gdzie dowiedzieli si? wielu interesuj?cych historii z ??ycia pisarza i jego rodziny. Ponadto uczestnicy mieli okazj? wys??ucha? lekcji muzealnej poprowadzonej przez Dyrektora Macieja Cybulskiego. Wycieczk? zako??czy??o ognisko w parku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Opiekunowie: p. A.Przekora i p.W.Jakubas.