Home » Bez kategorii » ?wi?to Edukacji Narodowej

?wi?to Edukacji Narodowej

Dnia 13 pa??dziernika 2017r. w naszej szkole obchodzili??my Dzie?? Edukacji Narodowej

Podczas uroczystego apelu zosta??y wr?czone nagrody Burmistrza Parczewa, Pana Paw??a K?drackiego  oraz  Pana Dyrektora Andrzeja Turowskiego. Obejrzeli??my r??wnie?? cz???? artystyczn?.