Home » Bez kategorii » Wystawa z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodleg??o??ci przez Polsk?

Wystawa z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodleg??o??ci przez Polsk?

Z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodleg??o??ci przez Polsk? w naszej szkole przygotowana zosta??a wystawa po??wi?cona temu wa??nemu wydarzeniu .

W galerii znalaz??y si? portrety J??zefa Pi??sudskiego informuj?ce o jego ??yciu i pierwszych dniach wolno??ci. Nie zabrak??o tak??e pi?knych prac naszych uczni??w, kt??rzy w ten spos??b uczcili radosne ??wi?to.

Organizatorem wystawy by??a pani Jolanta Howorus i p. Bo??ena Czerska.