Home » Bez kategorii » Czy marzenia si? spe??niaj? ? Cudowne spotkanie z aktorami Teatru Osterwy w Lublinie Halszk? Lehman i Paw??em Kosem.

Czy marzenia si? spe??niaj? ? Cudowne spotkanie z aktorami Teatru Osterwy w Lublinie Halszk? Lehman i Paw??em Kosem.

WordPress Image Gallery Plugin

W poniedzia??ek uczniowie   naszej szko??y uczestniczyli w spotkaniu  z aktorami Teatru Osterwy w Lublinie Halszk? Lehman i Paw??em  Kosem. Tematem przewodnim spotkania by??y ,,Marzenia.? Czy marzenia si? spe??niaj? i co zrobi? aby si? spe??nia??y? No c???? gotowej recepty nie ma.  Wi?kszo??? ludzi ??le podchodzi do kwestii marze??. Traktuj? je jako fantazje i nie pr??buj? ich spe??nia?. Dlatego dla tych ludzi marzenia zostaj? tylko marzeniami. Zmie?? marzenia w cel, dzia??aj i uwierz, ??e wszystko jest mo??liwe. Nie czekaj na cud, bo cuda zdarzaj? si? rzadko a ci???ka praca zawsze poprowadzi do celu. Nasi wspaniali Go??cie od najwcze??niejszych lat marzyli o aktorstwie. Jak nam wyznali nie by??a to ??atwa droga, lecz ci???ka, systematyczna praca i up??r, up??r, up??r… . -Nie zra??ajcie si? trudno??ciami, radzili. –  Co Ci? nie zabije,  to Ci? wzmocni. Halszka Lehman i Pawe?? Kos  spe??nili swoje marzenia grywaj? swoje role w teatrze i w filmie. Pani Halszka znana jest z serialu pierwsza mi??o???, Rodzinka.pl, Na dobre i na z??e. Pan Pawe?? gra?? w takich filmach jak: Volta, Czas honoru, Pierwsza mi??o??? i innych.

Minispektakl   poprowadzili uczniowie Marika ?wirska i  Micha?? Wro??ski. Zachwyt wzbudzi??y wyst?py Maluszk??w z klas Ia i Ib, kt??rzy w bajkowych strojach zaprezentowa??y sw??j popis taneczno- wokalny ,,Witajcie w naszej bajce?, przygotowany pod czujnym okiem Pani Anny Izdebskiej i Pani Anny Ste?. R??wnie?? dzi?kujemy za wszelk? pomoc przy organizacji przedsi?wzi?cia Panu Ryszardowi  Matysiewiczowi.

Organizatorzy : Witold Jakubas, Zofia Zaj?czkowska