Home » Bez kategorii » VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Na Temat Szkodliwo??ci Palenia Papieros??w

VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Na Temat Szkodliwo??ci Palenia Papieros??w

W dniu 16.11.2017r. w Urz?dzie Miejskim w Parczewie odby?? si? VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Na Temat Szkodliwo??ci Palenia Papieros??w. 

Organizatorem konkursu by??a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie. W zmaganiach konkursowych bra??o udzia?? 7 uczni??w z naszej szko??y. Laureatami konkursu zostali:

I Kategoria (szko??a podstawowa):

II.miejsce – Martyna Gom????ka – kl. VII b

II Kategoria (klasy gimnazjalne):

I. miejsce – Sandra Adamowicz – kl. III e

II. miejsce – Dorota Filipek – kl. II a

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom za udzia?? w konkursie i nagrody ufundowane przez Burmistrza Parczewa.

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!

Opiekun – A. Chojnacka.