Home » Bez kategorii » Og??lnopolski Test Ortograficzny

Og??lnopolski Test Ortograficzny

Test ortograficzny zosta?? przeprowadzony 24 pa??dziernika 2017r. w trzech grupach wiekowych i sprawdza?? zasady ortograficzne na poziomie gimnazjalnym. W konkursie wzi???o udzia?? 2478 uczni??w z ca??ej Polski. Justyna Filipek i Katarzyna Kuflowska z klasy 2a zaj???y 6 miejsce, natomiast Szymon Bylicki oraz Julia Szwaj z kl. 2c zaj?li 9 miejsce. Uczniowie zostali laureatami Og??lnopolskiego Testu Ortograficznego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom osi?gni?tych wynik??w i ??yczymy kolejnych sukces??w. Opiekun p.Witold Jakubas.