Home » Bez kategorii » MI?DZYSZKOLNE WARSZTATY PLASTYCZNE

MI?DZYSZKOLNE WARSZTATY PLASTYCZNE

WordPress Image Gallery Plugin

13 listopada 2017r. w naszej szkole odby??y si? mi?dzyszkolne warsztaty plastyczne ?Zima i ?wi?ta 2017? zorganizowane przez firm? ?Animi ?? Artes. Anna Stawowa?.

Szkolnym koordynatorem warsztat??w jest od wielu ju?? lat p. Katarzyna B??a??ewicz, za co sk??adamy serdeczne podzi?kowania!

Nauczyciele bior?cy udzia?? w warsztatach z naszej szko??y to: wychowawcy ??wietlicy: p. Katarzyna B??a??ewicz i p. Agata Przekora oraz panie z oddzia??u przedszkolnego : p. Ewa Brzozowska, p. Katarzyna Ku??ak i p. Anna Markowska.

Inspiracja do wykonywania ozd??b ??wi?tecznych z warsztat??w zostanie przekazana uczniom podczas zaj?? ??wietlicowych i zaj?? lekcyjnych.

Zdj?cia z warsztat??w mo??na r??wnie?? obejrze? na stronie https://www.facebook.com/search/top/?q=animi-artes.

 

A.Przekora