Home » Bez kategorii » Odwo??anie zebrania z rodzicami

Odwo??anie zebrania z rodzicami

Informujemy, i?? w dniu 14.12.2017 r.  zebranie z rodzicami zosta??o odwo??ane. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych zostan? przekazane rodzicom w formie pisemnej.