Home » Bez kategorii » Miko??ajki w ??wietlicy

Miko??ajki w ??wietlicy

WordPress Image Gallery Plugin

6 grudnia w szkole wi?kszo??? klas obchodzi??a Miko??ajki, dlatego i w ??wietlicy klas O ?? IV zaakcentowano ten fakt. Na uczni??w czeka?? s??odki pocz?stunek od Pani Miko??ajowej J Uczniowie tego dnia przygotowywali ozdoby ?? gwiazdki na nasz? ??wietliczan? choink?, kt??ra stanie ju?? niebawem i opowiadali o rodzinnych tradycjach bo??onarodzeniowych.

A.Przekora