Home » Bez kategorii » P??ywanie ?? Powiatowe ID, IMS, LIC 2017/2018

P??ywanie ?? Powiatowe ID, IMS, LIC 2017/2018

K o m u n i k a t    k o ?? c o w y
Powiatowe P??ywanie 2017/2018 ?? p??ywalnia przy SP 2 w Parczewie, 7.11.2017

KOMUNIKAT KO??COWY

informacje, zdj?cia oraz komunikat wzi?to ze strony szs.parczew.pl