Home » Bez kategorii » Spotkanie z Ann? Nowak aktork? Teatru im J. Osterwy w Lublinie

Spotkanie z Ann? Nowak aktork? Teatru im J. Osterwy w Lublinie

WordPress Image Gallery Plugin

12 grudnia w naszej szkole go??cili??my pani? Ann? Nowak  aktork? Teatru im J. Osterwy w Lublinie. Aktorka urodzi??a si? w Lublinie. Wychowywa??a si? w artystycznej  rodzinie. Pradziadek, dziadek, wujek, prababcia, babcie, ciocie wszyscy byli zwi?zani z teatrem. ,,Ten teatr jako?? tak w moim ??yciu by??. W ko??cu wybra??am teatr? – m??wi??a Pani Anna odpowiadaj?c na pytania uczni??w.

Od pocz?tku kariery jest zwi?zana z Teatrem im Juliusza Osterwy. Gra??a r??wnie?? w filmach: S??awa i chwa??a, Ogniem i mieczem, Jeszcze tylko ten las i wielu  innych. Podczas spotkania Pani Anna zaprosi??a uczni??w do teatru i obieca??a, ??e wprowadzi  ich w ??wiat teatralny od kulis, w charakterze przewodnika. Tym razem motywem przewodnim  spotkania z Aktork? by??a ,,Zima?. Spotkanie odby??o si? w dw??ch grupach wiekowych. Cz???? artystyczn? przygotowa??y kl. Ia i Ib pod czujnym okiem wychowawczy?? Anny Ste? oraz Anny Izdebskiej. Klasa IV a przygotowa??a inscenizacj? o zimie pod kierunkiem Pani  Izy Bzomy. Zimow? dekoracj? przygotowa??a Pani Agata  Oleksiewicz, w przygotowaniach pomagali r??wnie??  nauczyciele wuefu Hubert Golecki oraz Miros??aw Chmielarz, nag??o??nienie przygotowa?? pan Adam Wi??niewski ze swoj? m??odzie??ow? ekip? a za ca??okszta??t byli odpowiedzialni  bibliotekarze Witold Jakubas i Zofia Zaj?czkowska. Serdecznie Wszystkim dzi?kujemy.