Home » Bez kategorii » II Gminny Konkurs Kol?d i Pastora??ek

II Gminny Konkurs Kol?d i Pastora??ek

WordPress Image Gallery Plugin

Dnia 15.12.2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. ?w. Kr??lowej Jadwigi odby?? si?
II Gminny Przegl?d Kol?d i Pastora??ek. Nasza szko??a r??wnie?? bra??a udzia?? w tym wydarzeniu.

W kategorii 0-3 soli??ci
III miejsce zaj?li: Piesta Lena, Zuzanna Skowro??ska,Julia Furman,

W kategorii 0-3 duety
III miejsce zaj?li: Gabrysia Ochnik i Tymek Nowak.

W kategorii 4-7 soli??ci
I miejsce zaj???a Martyna Gom????ka
II miejsce zaj?li: Zuzanna Zegan i Aleks B??jko

Dzi?kujemy p. A. Ste?, p. A. Izdebskiej, p. A. Markowskiej i p. P. Gdeli za
przygotowanie.

Zuzia Zegan, Aleks B??jko.