Home » Bez kategorii » Wyniki III Og??lnopolskiego Konkursu Fotograficznego ,,Sleeveface z ksi???k??

Wyniki III Og??lnopolskiego Konkursu Fotograficznego ,,Sleeveface z ksi???k??

Informujemy, ??e III Og??lnopolski Konkurs Fotograficzny ,,Sleeveface z ksi???k?? zosta?? rozstrzygni?ty. Dzi?kujemy z zaanga??owanie wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Komisja konkursowa w sk??adzie Agata Oleksiewicz, Zofia Zaj?czkowska i Witold Jakubas nagrodzi??a i wyr????ni??a najciekawsze prace w trzech kategoriach wiekowych. Nagrody wy??lemy poczt?.

 

Lista os??b nagrodzonych w konkursie:

 

W kategorii  I :szko??y podstawowe kl. I – III

I miejsce: Zuzanna Lewandowska –  zesp???? Plac??wek Szkolnych w Przew??oce

 

W kategorii II:szko??y podstawowe kl. IV – VI

I miejsce: Milena Ko??odziej ?? Zesp???? Szkolno Przedszkolny nr 2 w Legionowie

II miejsce: Aleksandra Semeniuk – Szko??a Podstawowa nr 2 w Bia??ej Podlaskiej

Jakub Krysa ?? Szko??a Podstawowa w Na???czowie

III miejsce: Mateusz B??aszczyk ?? Szko??a Podstawowa w Na???czowie

Wyr????nienia otrzymuj?: Weronika Staniak ?? Szko??a Podstawowa nr 3 we W??odawie

–  Karolina Abramowicz ?? Zesp???? Plac??wek Szkolnych

w Przew??oce

–  Julia Ni??nikowska ZSO nr 4 /SP w Bia??ej Podlaskiej

 

W kategorii III: szko??a podstawowa kl. VII i klasy gimnazjum

I miejsce: Ola Bartnicka ?? SP nr  3 w Parczewie ?? (gimnazjum )

II miejsce: Gabrysia Przekorzy??ska ?? Zesp???? Plac??wek Szkolnych w Przew??oce

III miejsce: Kacper Kurowski – Zesp???? Plac??wek Szkolnych w Przew??oce

Wyr????nienia: Julia Markiewicz ?? Publiczne Gimnazjum nr 2 we W??odawie

 

Zwyci?zcom gratulujemy.