Home » 2017 (Page 2)

Yearly Archives: 2017

Wystawa w bibliotece ?? Zimowe krajobrazy

WordPress Image Gallery Plugin

Zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystaw? “Zimowe krajobrazy”. Prawdziwa zima w tym roku jeszcze do nas nie zawita??a, dlatego stworzyli??my dla Was jej namiastk?. Ca??o??? dope??nia ??wi?teczna dekoracja, bo ??wi?ta tu??, tu??….

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy: Zofia Zaj?czkowska, Witold Jakubas

P??ywanie ?? Powiatowe ID, IMS, LIC 2017/2018

K o m u n i k a t    k o ?? c o w y
Powiatowe P??ywanie 2017/2018 ?? p??ywalnia przy SP 2 w Parczewie, 7.11.2017

KOMUNIKAT KO??COWY

informacje, zdj?cia oraz komunikat wzi?to ze strony szs.parczew.pl

 

Miko??ajki w ??wietlicy

WordPress Image Gallery Plugin

6 grudnia w szkole wi?kszo??? klas obchodzi??a Miko??ajki, dlatego i w ??wietlicy klas O ?? IV zaakcentowano ten fakt. (więcej…)

Og??lnopolska Olimpiada z J?zyka Polskiego – Sesja jesienna

Og??lnopolska Olimpiada z J?zyka Polskiego zosta??a przeprowadzona 06 listopada 2017r. w dw??ch poziomach wiekowych i sprawdza??a wiadomo??ci oraz umiej?tno??ci na poziomie gimnazjalnym. (więcej…)

Klasowe “andrzejki” w IV B

WordPress Image Gallery Plugin

Dnia 30.11.2017 r. (czwartek) klasa IV b wraz z wychowawc? p. Ann? Janczewsk? i Rodzicami zorganizowa??a klasowe “andrzejki”. (więcej…)

Odwo??anie zebrania z rodzicami

Informujemy, i?? w dniu 14.12.2017 r.  zebranie z rodzicami zosta??o odwo??ane. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych zostan? przekazane rodzicom w formie pisemnej.

LISTOPADOWY ZAWR??T G?OWY W ?WIETLICY

WordPress Image Gallery Plugin

Listopad ju?? za nami, a w trakcie tej jesiennej pogody wiele si? dzia??o w naszej ??wietlicy dla ?Maluszk??w???  (więcej…)

MI?DZYSZKOLNE WARSZTATY PLASTYCZNE

WordPress Image Gallery Plugin

13 listopada 2017r. w naszej szkole odby??y si? mi?dzyszkolne warsztaty plastyczne ?Zima i ?wi?ta 2017? zorganizowane przez firm? ?Animi ?? Artes. Anna Stawowa?. (więcej…)

Pasowanie na ucznia naszej szko??y

WordPress Image Gallery Plugin

Zdj?cia z uroczysto??ci pasowania uczni??w.

Akcja PDPZ z udzia??em nauczycieli i uczni??w naszej szko??y

    

  

Zagubieni

w szarej codzienno??ci,

przygnieceni ci???arem ??ycia

szukamy ??cie??ki,

by zawiod??a tam

gdzie dusza jest… WIOSN?,

a ??wiat marzeniem.

??

(więcej…)