Home » Bez kategorii » Pismo skierowane do Rodziców

Pismo skierowane do Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie skierowała pismo do wszystkich rodziców/opiekunów uczniów naszej szkoły.

PISMO DO RODZICÓW