Home » 2020 » czerwiec

Monthly Archives: czerwiec 2020

Harmonogram uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26 czerwca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w małych grupach, których rozmieszczenie ilustruje tabela:

SALA GIMNASTYCZNA

KORYTARZ NA
II PIĘTRZE

900 – KLASY I

 
 

945 – KLASY VI

1030 – KLASY II

 
 

1115 – KLASY VII

1200 – KLASY III

 
 

1245 – KLASY IV, V

1330 – KLASY VIII

 

Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się zachowując bezpieczne odległości na miejsce spotkania. Po spotkaniu wychodzą:

– wyjściem na łączniku, jeżeli spotkanie miało miejsce na sali gimnastycznej;

– bocznym wyjściem (drzwi od strony przedszkola), jeżeli spotkanie miało miejsce na II piętrze.

W spotkaniu uczniów edukacji wczesnoszkolnej, wraz z dzieckiem może wziąć udział 1 rodzic/opiekun.

W spotkaniu uczniów klas IV – VIII mogą wziąć udział tylko uczniowie i rodzice zaproszeni do odbioru listów gratulacyjnych i podziękowań.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa nie zdecydujecie się Państwo na udział w uroczystości, świadectwo można będzie odebrać w sekretariacie szkoły w dniach 29 – 30 czerwca br. lub podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Odpisy za obiady.

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemii i zawieszeniem działalności szkoły informuję, iż odpisy za obiady za miesiąc marzec 2020 roku dla uczniów z klas „0” – VII zostaną przekazane na poczet opłaty za miesiąc wrzesień 2020 roku.

Informację o wysokości odpisu będzie można uzyskać u wychowawcy klasy.

Procedury dotyczące organizacji Egzaminu Ósmoklasisty 2020

W linku poniżej znajdują się wytyczne CKE, MEN i GIS oraz wewnątrzszkolne procedury dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. Bardzo proszę tegorocznych ósmoklasistów oraz ich rodziców/ opiekunów o zapoznanie się z treścią dokumentu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – PROCEDURY

Uwaga dojeżdżający!

Wzorem lat ubiegłych rodzice/ opiekunowie uczniów korzystających z dowozu autobusem szkolnym są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia oraz zamówienia na bilet miesięczny. Druki te można pobrać klikając na link poniżej.

Oświadczenie i zamówienie na bilet miesięczny. 

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej.

W linku poniżej znajdziecie harmonogram oddawania podręczników szkolnych i książek do szkolnej biblioteki. Bardzo prosimy o zwrot książek w wyznaczonym dniu i godzinie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK