Home » Bez kategorii » Inauguracja roku szkolnego 202/2021

Inauguracja roku szkolnego 202/2021

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy udziałem we Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice o godzinie 8:00. Udział w Mszy Świętej jest dobrowolny i uzależniony od decyzji rodziców.

Na godzinę 9:00 zapraszamy do szkoły.

Uczniowie „zerówek” i klas pierwszych spotykają się na uroczystości na sali gimnastycznej. Każdemu uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic, który jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk oraz zasłaniania ust i nosa podczas pobytu na terenie szkoły. Uczniowie z rodzicami wchodzą do szkoły bocznym wejściem (łącznik przy sali gimnastycznej od strony przedszkola/asfaltowego boiska).

Pozostali uczniowie, udają się bezpośrednio na spotkania z wychowawcami do sal, zgodnie z harmonogramem wywieszonym przy głównym wejściu do szkoły. W związku z obostrzeniami sanitarnymi prosimy, aby rodzice pozostawili dzieci z wychowawcami i zaczekali na nie na zewnątrz budynku. Jeżeli któryś z rodziców będzie chciał porozmawiać z wychowawcą, proszę to zrobić indywidualnie po spotkaniu z dziećmi, tak aby nie doprowadzać do sytuacji dużego skupiska ludzi.

Zgodnie z zaleceniami GIS, na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby mające objawy infekcji (w szczególności dróg oddechowych).

Zakończenie spotkania rozpoczynającego nowy rok szkolny planowane jest ok. 10:30.

Harmonogram dowozu i rozwozu uczniów w tym dniu zostanie zamieszczony w oddzielnym komunikacie. Uczniowie korzystający z dowozu zobowiązani są do korzystania z maseczek zasłaniających usta i nos w autobusie.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, rodzice dzieci edukacji wczesnoszkolnej, odbierają podręczniki zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Bardzo prosimy Państwa o cierpliwość i zachowanie dystansu społecznego.