Home » Bez kategorii » Dowóz do szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Dowóz do szkoły w roku szkolnym 2021/2022

W związku z planowaniem zapotrzebowania na dowóz uczniów do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew, zwracamy się z prośbą dostarczenie do 07.06.2021 r. do szkoły deklaracji – oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą korzystać z autobusu szkolnego. Rodzice nowo zapisanych uczniów (w szczególności z klas 0 i I) muszą dodatkowo dostarczyć zamówienie na bilety.

Druki do pobrania:

DEKLARACJA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW

ZAMÓWIENIE NA BILETY