Home » Bez kategorii » Egzamin praktyczny na kartę rowerową

Egzamin praktyczny na kartę rowerową

STADION MOSiR PARCZEW

Wtorek (24.05.2022r.)

Klasy:

6 a – godz. 9.30 

7 a – godz. 10.00

7 b – godz. 10.30

Środa (25.05.2022r.)

Klasy:

4 a – godz. 12.00 

4 b – godz. 11.00

5 a, 5 b – godz. 11.30

Uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego na swoim bądź pożyczonym rowerze.

Rower powinien posiadać obowiązkowe wyposażenie (światła, odblask, sprawny hamulec, dzwonek).

Egzamin praktyczny może obejmować:

  • przygotowanie roweru do jazdy,
  • jazdę rowerem na wprost i po łuku  (rondo),
  • reagowanie na znaki drogowe, zmianę pasa ruchu,
  • jazdę rowerem – trzymając kierownicę jedną ręką (sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo lub w prawo),
  • ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu, slalom.

Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.