Home » Bez kategorii » Warsztaty z Projektorem

Warsztaty z Projektorem

Warsztaty z PROJEKTOREM

W maju uczniowie klasy VA wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w ramach ogólnopolskiego Programu Projektor.

Jest to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Program ten skierowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych i stwarza dzieciom przestrzeń do rozwijania kompetencji komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy. Łączy on aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczycieli oraz ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do najmniejszych zakątków Polski z autorskimi warsztatami rozwojowymi dla dzieci. Wolontariuszami w Projektorze są studenci rozmaitych kierunków z różnych uczelni na terenie całego kraju.

Zajęcia w klasie VA poprowadziły 2 wolontariuszki – p. Amelia Popko z Politechniki Warszawskiej oraz p. Dominika Duchnowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyły się one w formie dwóch czterogodzinnych spotkań 8 i 15 maja. Głównym zagadnieniem była aktywność obywatelska rozumiana jako udział uczniów w życiu społecznym i kulturalnym swojej lokalnej wspólnoty, jaką jest klasa, szkoła czy miejscowość.

Pierwsze warsztaty dotyczyły zdiagnozowania problemu, który uczniowie uważają za najistotniejszy dla ich dalszego rozwoju. Podczas pierwszego spotkania uczniowie mieli za zadanie wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać ich miejscowość w 2050 roku. Następnie wysłuchali opowiadań w formie listów z przyszłości dotyczących 3 obszarów aktywności obywatelskiej: ochrony planety, świadomości medialnej i szczęścia osobistego. 

Drugie warsztaty w pełni były poświęcone wybranemu w drodze głosowania zagadnieniu, które najbardziej zaciekawiło uczniów tj. świadomości medialnej. Na tych zajęciach poznawali zagadnienia związane z wirtualną rzeczywistością oraz szukali rozwiązań na wybrane przez siebie problemy. Wolontariuszki poruszyły wiele tematów ważnych dla uczniów, szczególnie skupiły się na bezpieczeństwie w sieci i fake newsach. Ważnym elementem zajęć był też temat hejtu. Wspólnie z uczniami wypracowały pewne kompromisy i zasady, które z pewnością pomogą w większej integracji zespołu klasowego oraz jego funkcjonowaniu. Piątoklasiści bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, na których panowała bardzo przyjazna atmosfera. Na obu spotkaniach dzieci wykazały się ogromną wiedzą oraz kreatywnością. Poza tym wolontariuszki świetnie zaangażowały uczniów w działania oraz zabawę.

Warsztaty zostały bardzo pozytywnie odebrane przez uczniów. Ogromnym plusem jest to, że takie warsztaty pomagają uczniom rozwijać wrażliwość społeczną, umiejętność współpracy z rówieśnikami, samodzielność w definiowaniu problemów i tworzeniu rozwiązań oraz odwagę do realizacji pomysłów. A przez nowe doświadczenia rozwijają również poczucie sprawczości i odpowiedzialności społecznej.