Home » Przyjaciele Zippiego

Przyjaciele Zippiego

W naszej szkole realizujemy Program „Przyjaciele Zippiego”

Cele poszczególnych części

Część 1: Uczucia

Doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania uczuć i określanie strategii radzenia sobie z nimi.

Dzieci omawiają uczucia smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

 

Część 2: Komunikacja

Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć.

W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci wysłuchiwać innych. Uczy ich jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

 

Część 3: Nawiązywanie i zrywanie więzi

Doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością.

Dzieci uczą się o przyjaźni – jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

 

Część 4: Rozwiązywanie konfliktów

Doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów.

Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. Ta część w szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.

 

Część 5: Przeżywanie zmiany i straty

Doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą.

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych.

 

Część 6: Dajemy sobie radę

Doskonalenie u dzieci umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.

 

Każda część programu zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, poczucie odrzucenia, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

 

Realizowany w 16 krajach świata program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci “Przyjaciele Zippiego” spotyka się z coraz większym zainteresowaniem w Polsce. CMPPP w 2005 roku podpisało umowę licencyjną z Partnership For Children – brytyjską fundacją, będącą twórcą i właścicielem programu. Od tego czasu tysiące dzieci ma okazję rozwijać umiejętności społeczno-emocjonalne niezbędne do dobrego funkcjonowania w grupie, radzenia sobie z trudnościami i ułatwiające przekroczenie progu szkolnego. W setkach przedszkoli i szkół nauczyciele zdecydowali się prowadzić zajęcia w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. Bardzo nas to cieszy, szczególnie teraz, kiedy planowane jest przyspieszenie obowiązku szkolnego i program może okazać się niezwykle przydatny dla rozwoju podstawowych kompetencji sześciolatków.

Program “Przyjaciele Zippiego” dostarcza wielu okazji do ćwiczenia umiejętności wypowiadania się, uczy słuchania innych, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania problemów i konfliktów, przede wszystkim jednak wyposaża w umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ze stratą i zmianą.

Program jest również bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mają okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.

Liczby nie oddają oczywiście tego entuzjazmu i radości, jakie stają się udziałem dzieci i nauczycieli spotykających się z patyczakiem Zippim i jego przyjaciółmi. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach bliskich i ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.