Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie:

 

Przewodniczący:

Agnieszka Sternik

Zastępca Przewodniczącego:

Barbara Bloch

Sekretarz:

Iwona Lis

Skarbnik:

Elżbieta Brzozowska

Członek zarządu:

Jarosław Walczyna

Informacje dla rodziców – rok szkolny 2020/2021

Pismo Rady Rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 29 zł za pierwsze dziecko, drugie i kolejne 15 zł.

OPŁATA ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WYNOSI:   40 zł

 

 

KONTO RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W PARCZEWIE

24 8042 0006 0000 0518 2000 0010

Rada Rodziców serdecznie dziękuje za wpłaty w minionym roku szkolnym.