Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

W dniu 8 września 2022 r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców na rok szk. 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie:

Przewodniczący:

Andrzej Kowalczyk

(tel. 535 712 918)

Zastępca Przewodniczącego:

Jarosław Walczyna

Sekretarz:

Paweł Matwiej

Skarbnik:

Izabela Budzik

Członek zarządu:

Informacje dla rodziców – rok szkolny 2022/2023

OPŁATA ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 WYNOSI:   50 zł

Ze względów organizacyjnych, zwracamy się z prośbą o uregulowanie składki do końca listopada 2022 r.

KONTO RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W PARCZEWIE

24 8042 0006 0000 0518 2000 0010

Rada Rodziców serdecznie dziękuje za wpłaty w minionym roku szkolnym.