Home » REKRUTACJA – 2024/2025

REKRUTACJA – 2024/2025

Od 1 marca 2024 r. rozpoczynamy proces rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (“zerówek”) na rok szkolny 2024/2025. Prosimy o składanie stosownych wniosków w sekretariacie szkoły w dniach 1 – 29 marca 2024 r w godzinach 8:00 – 15:00. Wniosek można pobrać w sekretariacie lub wydrukować samodzielnie (link poniżej)

WNIOSEK REKRUTACYJNY

Po zakwalifikowaniu prosimy o złożenie deklaracji woli uczęszczania do naszej szkoły do 22 KWIETNIA 2024 r. Poniżej zamieszczamy wzory dodatkowych dokumentów, które można dołączyć do wniosku:

OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE UCZĄCYM SIĘ W SZKOLE

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!