Home » REKRUTACJA – 2023/2024

REKRUTACJA – 2023/2024

Od kwietnia rozpoczynamy proces rekrutacji do klas I. Prosimy o składanie stosownych wniosków w sekretariacie szkoły. Wniosek można pobrać w sekretariacie lub wydrukować samodzielnie (link poniżej)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I

Po zakwalifikowaniu prosimy o złożenie deklaracji woli uczęszczania do naszej szkoły do 19 maja 2023 r. Poniżej zamieszczamy wzory dodatkowych dokumentów, które można dołączyć do wniosku:

OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE UCZĄCYM SIĘ W SZKOLE

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

Jednocześnie przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024 proszeni są o złożenie deklaracji woli uczęszczania do naszej szkoły (lista przyjętych zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych 12 kwietnia).

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Popup Plugin