Home » Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to realizacja działań, które polegają na wspieraniu uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły, kierunku dalszej edukacji i zawodu. Niezależnie od wiedzy o świecie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych sprzyja lepszemu samopoznaniu. Nauka i zabawa w grupie już od najmłodszych klas, pozwala uczniom stopniowo uświadamiać sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności i predyspozycje.

Lekcje z doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przeznaczone są dla uczniów klas VII i VIII. Są to zajęcia obowiązkowe w wymiarze 10 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

W naszej szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

W bibliotece szkolnej znajduje się Kącik Informacji Zawodowej, gdzie zgromadzone są materiały z zakresu doradztwa zawodowego (informatory, ulotki, prasa).

Prowadzona jest również tablica zawodoznawcza, na której zamieszczane są aktualne informacje z doradztwa zawodowego oraz oferty edukacyjne szkół ponadpodstawowych.

 

Agnieszka Chojnacka