Home » Aktywna tablica

Aktywna tablica

„Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do programu rządowego „Aktywna  tablica”. Jego celem jest doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz rozwijanie i podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

W ramach tego programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup 3 tablic interaktywnych
i 3 projektorów. Sprzęt został zakupiony i zamontowany we wrześniu 2018r. Dzięki niemu zajęcia prowadzone będą w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne wzbogacone zostaną o treści i ćwiczenia zawarte
w multibookach i e-podręcznikach, które są atrakcyjne dla uczniów, co wpływa na wzrost zainteresowania uczniów omawianym tematem. Tablice wykorzystywane będą również
do prezentacji filmów edukacyjnych oraz przygotowanych przez uczniów i nauczycieli prezentacji, ćwiczeń multimedialnych jako formy utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności. Praca z tym nowoczesnym środkiem dydaktycznym sprzyja kształceniu dzieci i młodzieży
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz motywuje uczniów do większej aktywności w czasie zajęć. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy stają się dynamiczniejsze
i ciekawsze, a dla uczniów to nauka i zabawa.

Nauczyciele również skorzystają z programu ponieważ zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, a także otrzymają narzędzie do codziennej pracy w szkole.

W ramach udziału w programie „Aktywna Tablica” zostanie powołany nauczycielski zespół samokształceniowy oraz międzyszkolna sieć współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1
w Parczewie.

Planowane działania międzyszkolnej sieci współpracy w programie Aktywna Tablica:
1. Zorganizowanie co najmniej 3 spotkań.
2. Przygotowywanie, prezentacja oraz uczestniczenie w co najmniej 2 lekcjach otwartych
z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych
4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk, publikowanie scenariuszy na stronach internetowych szkół.
5. Wymiana poglądów, doświadczenia.

 

Konspekty zajęć realizowanych przez nauczycieli w naszej szkole:

  1. Konspekt lekcji matematyki w klasie V a
  2. Konspekt lekcji religii
  3. Scenariusz lekcji języka angielskiego

 

 

 

Lista wartych uwagi stron oraz aplikacji:

https://learningapps.org     – pozwala na tworzenie różnorodnych ćwiczeń na tablicę interaktywną. Ponadto stanowi bogatą bazę pomocy dydaktycznych z różnych przedmiotów (gry edukacyjne o różnym stopniu trudności i tematyce – zagadki, quizy).

https://classflow.com/pl/ – oprogramowanie oparte na chmurze do udzielania lekcji za pomocą tablic interaktywnych

http://www.matzoo.pl/ – ćwiczenia online, uzupełnienie tradycyjnych zadań. Umożliwiają samodzielną naukę i sprawdzenie osiągnięć.

http://www.sumdog.com   – gry matematyczne

www.matlandia.gwo.pl

https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack/ -rzędy ruchomych, kolorowych koralików.

 

https://www.worksheetworks.com/ – karty pracy z matematyki, geografii, angielskiego i inne

http://www.scholaris.pl/    – portal dla nauczycieli – dużo ciekawych materiałów, różne przedmioty, poziomy nauczania i rodzaje zasobów

tablice.net.pl/lekcje – lekcje polskich nauczycieli, wyszukiwanie po poziomach i przedmiotach, zasoby stale się powiększają

https://www.edukator.pl/resources/ – zbiór różnorodnych aplikacji, narzędzi i baza wiedzy z różnych przedmiotów

http://bdp.ibe.edu.pl/ – baza dobrych praktyk, różne przedmioty

https://www.cyfrowynauczyciel.pl/darmowe-zasoby/

https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php – generator krzyżówek w języku polskim i angielskim

www.EclipseCrossword.com  – darmowy program do tworzenia krzyżówek (do pobrania)

 

https://www.itsybitsyfun.com/ – karty pracy dla dzieci

http://grajlandia.pl/gry/gry-edukacyjne,18/1.html   – gry edukacyjne dla najmłodszych

 

https://kahoot.com – aplikacja umożliwiająca tworzenie testów, które można rozwiązywać używając smartfonów

https://www.superteachertools.us – umożliwia tworzenie gier

www.logofigle.pl/zasoby  – logopedia, ortografia, gramatyka, matematyka i inne

www.zondle.com  – strona do tworzenia własnych gier, zagadek, quizów o różnym stopniu trudności i tematyce z możliwością przesłania uczniom gry na emaila, facebooka.

http://eduscapes.com/sessions/smartboard/ – duży zbiór materiałów; różne poziomy i przedmioty, (wybieramy przedmiot z “Subject Areas”, na początku widzimy pomysły na użycie tablicy na danym przedmiocie nauczania, następnie strony i materiały multimedialne przydatne w klasie)

http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/15-stron-z-grami-i-cwiczeniami-na-tablice-multimedialne/

https://pl.pinterest.com/ – serwis społecznościowy gdzie można znaleźć wiele ciekawych pomysłów np. na lekcje

https://pixabay.com/pl/   zbiór darmowych grafik

https://5card.cogdogblog.com/play.php – losowe karty do opowiadania historyjek

https://myfreebingocards.com/bingo-card-generator – generator kart do bingo

http://www.1milion.edu.pl/pl/site.html – internetowa gra symulacyjna on-line. Wyniki prezentowane są w formie rankingów

https://bouncyballs.org/ – wizualizuje poziom hałasu w klasie

 

https://dyktanda.online/app/?fbclid=IwAR2QGJcxER1QvwJlKdqbRdC4d-fdNERB8-IWsjkKLE30JJSgAQY5dNrmiUM – dyktanda online

 

https://online.seterra.com/pl/ – interaktywny zestaw zagadek geograficznych

http://www.enigeo.org/pl/index.html – nauka o państwach, stolicach i flagach narodowych z całego świata w formie zabawy. Offline, wersja PL.

http://eduworldmap.com/pl – interaktywne ćwiczenia z mapą świata

https://www.geogebra.org/- bezpłatne wieloplatformowe dynamiczne oprogramowanie matematyczne (np. do tworzenia wykresów)

 

https://www.edukator.pl/resources/show/?subjects=5 – chemia (zbiór aplikacji, baza wiedzy)

https://pt.kle.cz/pl_PL/index.html – układ okresowy z charakterystyką pierwiastków (polska i łacińska nazwa, symbol, liczba i masa atomowa…). Chrome

https://ptable.com/?lang=pl – dynamiczny układ okresowy pierwiastków

http://www.eksperymentychemiczne.pl/eksp_chem_polish/index.html – zbiór eksperymentów chemicznych

http://chemcollective.org/home – wirtualne laboratorium chemiczne (w j. ang)

http://molview.org/ – intuicyjna internetowa aplikacja Open Source, pozwalająca zobrazować różne modele cząsteczek w chemii i biologii. Pomaga zrozumieć strukturę przestrzenną złożonych cząsteczek i uzyskać dodatkowe informacje na ich temat

https://chemagic.com/# – filmy, modele cząsteczek

https://chemix.toborek.info/ – program do pobrania wspomagający naukę chemii, a także różne narzędzia pomocne do obliczeń chemicznych czy pracy w laboratorium.

 

https://www.edukator.pl/resources/show/?subjects=8 – fizyka (zbiór aplikacji, baza wiedzy)

http://interactivesites.weebly.com/ – interaktywne gry i symulacje (m. in. fizyka, chemia w j. ang)

http://www.remlabnet.eu/ –  zdalne i wirtualne laboratoria (j. ang)

http://ilf.fizyka.pw.edu.pl/ – multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

https://www.golabz.eu/ – projekt Go-Lab udostępnia online zdalne i wirtualne naukowe laboratoria do wykorzystania w edukacji (w j. ang)

https://enauczanie.pg.edu.pl/lab/ – aplikacje wspierające kształcenie przedmiotów ścisłych

http://stellarium.org/pl/ – darmowe, otwarte komputerowe planetarium.

http://stars.chromeexperiments.com/ – interaktywna wizualizacja naszego gwiezdnego sąsiedztwa

http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl  – zestaw 23 e-doświadczeń z fizyki. Wersje on/off line (PL). Wymaga środowiska AIR.

http://openrocket.info/ – symulator modelu rakiety (w j.ang)

http://www.thephysicsaviary.com/ – kolekcja interaktywnych  symulacji i animacji przedstawiających zjawiska fizyczne i prawa nimi rządzące (ang)

 

https://www.zygotebody.com/ – interaktywny atlas anatomii człowieka

 

https://www.ancient.eu/edu/teaching-resources/ – historia starożytna: definicje, artykuły, osie czasu, interaktywne mapy, książki i grafiki (w j. ang)

https://www.edukator.pl/resources/show/?subjects=7 – historia  – baza wiedzy

http://bdp.ibe.edu.pl/subject-page/5 – historia

http://historiadladzieci.pl/ – historia dla dzieci, bajki, piosenki

 

https://nootka.sourceforge.io/ – interaktywny program (pl) do nauki klasycznego zapisu nutowego.