Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 Oliwia Golonka 

2. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Alicja Jedlińska – zastępca przewodniczącej,

Mateusz Niechwedowicz – skarbnik, przewodniczący sekcji technicznej

Malina Skowrońska – sekretarz,

Aleksandra Kowaluk – przewodnicząca sekcji plastycznej,