Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 Małgorzata Sonczuk 

2. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Lena Kowalczuk– zastępca przewodniczącej,

Amelia Borysiewicz – skarbnik,

Szymon Szczygielski – sekretarz,

Zuzanna Fryca – kronikarz,