Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 Zuzanna Gęborys 

2. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

– zastępca przewodniczącej,

– skarbnik, sekretarz, przewodnicząca sekcji porządkowej,

– kronikarz,

– przewodnicząca sekcji plastycznej.