Home » Bez kategorii » Wnioski o przyjęcie do “zerówki”

Wnioski o przyjęcie do “zerówki”

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły prosimy, aby wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału “0” wrzucać do przygotowanego, zamkniętego pudełka znajdującego się przy głównym wejściu do szkoły w godzinach 7:30 – 15:00. Gdyby niemożliwe było dostarczenie wypełnionego wniosku w tych godzinach, można wrzucić go do skrzynki pocztowej umieszczonej na ogrodzeniu (obok furtki).

Przy wejściu do szkoły będzie można pobrać również czyste wnioski do wypełnienia.

Przyjęcie wniosku będziemy potwierdzać telefonicznie następnego dnia po jego złożeniu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (83 355 12 40).

Proszę pamiętać, aby wniosek był podpisany przez dwoje rodziców/ prawnych opiekunów.

Lista zakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości do 14 kwietnia 2021r. Jednocześnie przypominamy, że po zakwalifikowaniu dziecka należy złożyć deklarację woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie.