Home » Bez kategorii » Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym od prawie od 50 lat przychodzi moment na refleksję na pracą nauczycieli. Jest to przede wszystkim okazja, aby złożyć życzenia i podziękować nauczycielom za ich pracę i trud włożony w wykształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń. Drodzy Nauczyciele, rozwijacie zdolności i zainteresowania, przekazujecie wartości, których nikt nie jest w stanie odebrać. Pomagacie przełamywać bariery i trudności, uczycie radości życia.

Janusz Korczak powiedział: “Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyskutuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżywa wraz z uczniami wiele natchnionych chwil“. Tych wielu natchnionych chwil, zdrowia i wytrwałości Państwu życzymy.

Nie można w podziękowaniach i życzeniach pominąć wszystkich pracowników niepedagogicznych, bez których nasza szkoła nie przypominałaby miejsca jakim jest.