Home » Bez kategorii » OGÓLNOPOLSKIE WYDARZENIE KULTUROWE Easter Egg Hunt 2

OGÓLNOPOLSKIE WYDARZENIE KULTUROWE Easter Egg Hunt 2

Już po raz drugi uczniowie grup z rozszerzonym językiem angielskim wzięli udział w innowacyjnym Ogólnopolskim Wydarzeniu Kulturowym „Easter Egg Hunt”. W wydarzenie zaangażowało się blisko 400 szkół podstawowych z całej Polski.

W ramach lekcji języka angielskiego uczniowie wybrali się na poszukiwanie wielkanocnych tradycji na kolejnych stacjach dydaktycznych, powtarzając w formie zabawy szeroki zasób zwrotów i słownictwa. Wszystkie zadania były w języku angielskim. Uczniowie chętnie włączyli się w tę wielkanocną zabawę i z entuzjazmem poszukiwali odpowiedzi na pytania. Głównym celem wydarzenia było zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy i doskonalenia sprawności językowych, oraz motywowanie do nauki nowych angielskich słówek i wyrażeń. Uczniowie uczyli się poprzez zabawę, poza ławkami szkolnymi. Współpraca, integracja grup, użycie języka angielskiego w kontekście oraz poznanie kultury krajów anglojęzycznych to tylko niektóre z korzyści płynących z takiej formy zajęć. Dodatkową atrakcją była gra interaktywna, przeprowadzona na zakończenie zajęć, w której uczniowie mogli sprawdzić znajomość słówek i zwyczajów związanych z Wielkanocą używając telefonów. Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem.