Home » Bez kategorii » Rok Marii Konopnickiej

Rok Marii Konopnickiej

Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu.

Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych. 23 maja przypadła 180 rocznica jej urodzin. To właśnie w tego dnia w naszej szkole rozpoczęliśmy obchody związane z Rokiem Marii Konopnickiej.